Diensten

Arbeidsdeskundig Onderzoek

Landelijke dekking

InBalans heeft een landelijke dekking en werkt uitsluitend met geregistreerde en gecertificeerde arbeidsdeskundigen. Bij InBalans kunt u terecht voor een Arbeidsdeskundig Onderzoek.

Hoe werk het

Het Arbeidsdeskundig Onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Welke stappen kan ik zetten om mijn zieke werknemer in zijn eigen werk te re-integreren?
  • Is het nodig het werk aan te passen, hoe moet dat en kan dat wel?
  • Of moeten we naar ander werk gaan kijken? Wat voor soort werk dan?
  • Ik heb een andere functie voor mijn arbeidsongeschikte werknemer. Is die passend?
  • Wat zijn de rechten en plichten van mijzelf en van mijn werknemer?
  • Wat zijn de financiële gevolgen, voor mij als werkgever en voor mijn werknemer?

De arbeidsdeskundigen van InBalans zijn specialist in het uitvoeren van arbeidsdeskundig onderzoeken.

Tijdens het onderzoek vormt de arbeidsdeskundige zich een beeld van de functionele mogelijkheden van de werknemer, wat hij met deze mogelijkheden niet en nog wél kan doen en in hoeverre er thuis of op het werk activiteiten worden ondernomen. Daarnaast onderzoekt de arbeidsdeskundige of er externe factoren (op het werk, thuis of vanuit de wetgeving) een rol in het verzuim spelen en tot slot of er welke persoonsgebonden factoren (bij de werknemer zelf) een rol spelen.

De uitkomst van het onderzoek is altijd een adequaat maatwerk advies, waarin gerichte oplossingen worden aangereikt in het kader van re-integratie-mogelijkheden en schadelastbeheersing. Daarnaast geven wij pro-actieve adviezen over de reeds gevolgde re-integratieplannen. Indien aan de orde worden ook aanbevelingen gedaan voor het verdere verloop van het re-integratietraject. Ons advies is richtinggevend voor het UWV op het moment van toetsing van de re-integratie-inspanningen. Werkgever en werknemer weten zo vooraf waar ze aan toe zijn en welke stappen er gezet moeten worden.

 

Sector Rijksoverheid, gemeentes en onderwijs

Binnen de (semi) overheidssectoren gelden specifieke regelingen. InBalans beschikt over bijzondere expertise om ook binnen deze sectoren een excellente dienstverlener te zijn.

 

Sector Particuliere Verzekeringen

De arbeidsdeskundigen bij InBalans zijn tevens in staat te oordelen over belasting en belastbaarheid in de particuliere verzekering sector. Dat betekent dat ze ook ten behoeve van AOV verzekeraars de mate van arbeidsongeschiktheid van hun arbeidsongeschikte verzekerde kunnen vaststellen. Tevens kunnen zij adviseren ten aanzien van letselschade of personenschade.

Bezoek ons

Zuidelijk Halfrond 1,
2801 DD Gouda

E-mail ons

e info@ibadvies.nl