Diensten

Bezwaar en Beroep

Koploper in bezwaar en beroepszaken

Vaker dan u wellicht denkt loont het om tegen een beslissing van het UWV in bezwaar te gaan. InBalans, expert en koploper in bezwaar- en beroepszaken, helpt u daarbij.

Loonsanctie

-Het komt regelmatig voor dat het UWV bij de beoordeling van het re-integratieverslag in het kader een WIA aanvraag van oordeel is dat u en uw werknemer de re-integratie onvoldoende hebben aangepakt. Het UWV neemt de WIA aanvraag niet in behandeling. U krijgt als werkgever een loonsanctie, u moet 52 weken het loon van de zieke werknemer doorbetalen. En u mag in deze periode de arbeidsovereenkomst niet beëindigen. InBalans kan voor u de bezwaarprocedure(s) uitvoeren. Indien bezwaar niet haalbaar is kan InBalans u adviseren en ondersteunen over hoe u mogelijk de verkorting van de loonsanctieperiode kan bewerkstelligen.

Mate van arbeidsongeschiktheid

Wordt de WIA aanvraag in behandeling genomen, dan wordt de aanvraag beoordeeld door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige. Het eindresultaat is dat voor uw werknemer een mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld. Hierop wordt de hoogte van de uitkering aan uw werknemer gebaseerd. Het komt vaak voor dat het UWV een andere mate van arbeidsongeschiktheid vaststelt dan u had verwacht. De financiële gevolgen hiervan kunnen groot zijn. Gemiddeld bedraagt de WGA schade €120.000 per WGA gerechtigde per jaar. Maar afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en de hoogte van de uitkering kan het ook veel meer zijn.

Bijvoorbeeld als uw werknemer een WGA uitkering krijgt, terwijl u een IVA verwacht had. Bent u WGA Eigen Risicodrager, dan bedraagt de financiële schade 10 jaar lang een bedrag zo hoog als de jaarlijkse uitkering. Bij een bruto jaarinkomen van € 30.000 en 10 jaar lang een volledige WGA uitkering van € 24.500 (70% is € 21.000 per jaar maal 2 (LGU periode van 24 maanden is € 42.00) gaat het dus om een totale schadepost in de loongerelateerde uitkeringsperiode van € 24.5000 tegenover € 0 als uw werknemer een IVA-uitkering krijgt. Ben u geen Eigen Risicodrager, dan zal de schade u via de WGA premies worden toegerekend over uw totale loonsom.

Ook hier verzorgt InBalans voor u het bezwaar tegen de beslissing van het UWV. InBalans is door het UWV aangemerkt als professionele rechtshulpverlener en ontvangt als gemachtigde bij het aantekenen van het bezwaar het complete UWV. Een professional toetst de beslissing aan alle regels en voorschriften. Indien er een gerede kans van slagen is stelt InBalans het bezwaarschrift op en vertegenwoordigt u bij de zitting.

Afwijzing bezwaar

Als het bezwaar wordt afgewezen adviseert InBalans of beroep aantekenen zin heeft. Indien er kansen zijn, ondersteunt InBalans u op een zelfde wijze bij het beroep als bij het bezwaar.

Neem contact op als u onze hulp nodig heeft.

Bezoek ons

Zuidelijk Halfrond 1,
2801 DD Gouda

E-mail ons

e info@ibadvies.nl