Diensten

medisch Advies

Pragmatische aanpak

De bedrijfsartsen / medisch adviseurs van InBalans hebben vele jaren ervaring als geregistreerd bedrijfsarts. Zij kenmerken ons door hun slagvaardige pragmatische aanpak, goede communicatieve vaardigheden. Zij geven een onafhankelijk advies aan werkgever en werknemer. Ze zijn onze klantgerichtheid en onze goede kennis van actuele richtlijnen en protocollen die voor bedrijfsartsen relevant zijn.

Hoe werk het

Second opinion bedrijfsarts

Een second opinion bij een bedrijfsarts van InBalans als u het niet eens bent met uw eigen bedrijfsarts of bij een complex verzuimdossier.

Duurzaam inzetbaarheid advies

Vragen over duurzame inzetbaarheid van uw werknemer(s) ook als deze nog niet verzuimen. Of ondersteunen in projecten en het maken van beleid gericht op duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

Bewaar en beroep

Een aantal van onze bedrijfsartsen is gespecialiseerd in het uitvoeren van bezwaarzaken en beroepszaken in het kader van de sociale wetgeving, in het bijzonder ten aanzien van beslissingen van het UWV. Deze deskundigheid is heel relevant, daar landelijk slechts 20% van de bezwaarzaken door het UWV gegrond worden verklaard.

Duoconsult bedrijfsarts – arbeidsdeskundige

Een duoconsult door een bedrijfsarts en arbeidsdeskundige bij een complex verzuimdossier of bij een probleem met een beslissing van het UWV waar u eventueel tegen in bezwaar wilt gaan. Bedrijfsartsen van InBalans en de arbeidsdeskundigen van InBalans werken graag samen aan oplossingen, ieder vanuit hun eigen professionaliteit en invalshoek. Met elkaar hebben zet het duoconsult ontwikkeld. Het duoconsult is een product, waarbij een bedrijfsarts en een arbeidsdeskundige samen (of direct aansluitend als de werknemer daar de voorkeur aan geeft) een werknemer spreken of een dossier besturen om gezamenlijk daarover advies uit te brengen aan de werknemer en de werkgever.

Het duoconsult kan bij verschillende situaties uitkomst bieden, zoals bijvoorbeeld:

  • in het kader van een complex of stagnerend verzuimdossier
  • bij twijfel over de passendheid van een aangeboden functie
  • bij twijfel aan de duurzame inzetbaarheid van een werknemer
  • bij frequent verzuim van een werknemer
  • in het kader van een voorgenomen bezwaar of beroep
  • en ook:

voor (arbeidsrecht) advocaten die in een dossier bedrijfsgeneeskundig en arbeidsdeskundig advies nodig hebben.

Het grote voordeel van het duoconsult is de snelheid: betrokkenen weten direct aansluitend aan een duoconsult wat de situatie is en wat het advies van beide deskundigen is. De beknoptheid van het advies nodigt uit het duoconsult sneller en vaker in te zetten.

LET OP
Een duoconsult kan NIET een volledig arbeidsdeskundig onderzoek vervangen. Wel kan een duoconsult het arbeidsdeskundig onderzoek versnellen, omdat een deel van de benodigde informatie al in kaart is gebracht en omdat de uitkomst van het duoconsult in het arbeidsdeskundig onderzoek meegenomen kan worden.

Bezoek ons

Zuidelijk Halfrond 1,
2801 DD Gouda

E-mail ons

e info@ibadvies.nl