Diensten

RI&E-inventarisaties en evaluaties

Deskundig adviseur

De wettelijk verplichte Risico Evaluatie & Evaluatie (RI&E) wordt door InBalans samen met u uitgevoerd vanuit de gedachte van partnership. Wij zien de RI&E niet als een “verplichte” opgelegde wettelijke maatregel, maar als een instrument om de risico’s in uw bedrijf zichtbaar te maken en met u, waar nodig, tot oplossingen te komen. Wij beperken ons dus niet enkel tot het toetsen van de Arbeidsomstandigheden, maar dragen waar nodig ook bij aan een oplossing. Voor de uitvoering van de RI&E mag u rekenen op de inzet van een deskundig adviseur, die zorg draagt voor een gedegen advies. Dit advies voldoet uiteraard aan de wettelijk eisen.

Nog even over de RI&E

De RI&E vermeldt de risico’s voor de veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek. Ieder bedrijf is volgens de Arbowet verplicht een risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben. De RI&E geeft inzicht in de gevaren en risico’s die zich op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen de onderneming kunnen voordoen. Naast de wettelijke verplichting is van net zo groot belang dat ondernemingen met een goede Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) efficiënter en veiliger werken ( o.a. voor het terugdringen van arbeidsverzuim en voorkomen het van bedrijfsongevallen).

Uit diverse onafhankelijke onderzoeken blijkt dat investeren in arbeidsomstandigheden loont. Elke in preventie geïnvesteerde euro levert binnen 2 jaar 2½ keer zoveel op. (Bron: RIVM)

Bezoek ons

Zuidelijk Halfrond 1,
2801 DD Gouda

E-mail ons

e info@ibadvies.nl