Diensten

Trainingen

Ruim aanbod

We hebben een ruim aanbod aan opleidingsvormen, gericht op het verbeteren van de productiviteit en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Deze opleidingen richten zich in het bijzonder op directies, P&O-adviseurs, leidinggevenden en vertegenwoordigers van ondernemingsraden. Het doel is steeds het vergroten van de actuele kennis rondom het thema arbeid en gezondheid en de juridische aspecten hiervan.

De opleidingsvormen

  • De Businessclasses ondersteunen u bij het grondig ontwikkelen van de benodigde kennis en vaardigheden, Arbeidsrecht WVP en Procesgang WVP voor P&O en leidinggevenden.
  • In de Trainingen ligt het accent op het ontwikkelen en trainen van de vaardigheden voor gedragsbeïnvloeding, zoals gespreksvaardigheden voor leidinggevenden
  • Tijdens Seminars behandelen wij actuele onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het eigen risicodragerschap WGA.

Trainingen

  • Verzuimtrainingen standaard en op maat
  • WVP(Wet Verbetering Poortwachter)
  • Psychische klachten en re-integreren
  • Verzuimgesprekken
  • Arbeidsrecht
  • Eigen risicodrager
  • Verzuimbegeleiding publieke sector

Bezoek ons

Zuidelijk Halfrond 1,
2801 DD Gouda

E-mail ons

e info@ibadvies.nl