Diensten

Werkplek-onderzoek

Fysieke werksituatie

Preventie, klachten reductie en een gezonde werkhouding & omgeving levert een positieve bijdrage aan de werktevredenheid van de werknemers en werkgever. Een groot deel van de dag brengen mensen al werkend door. De kwaliteit van de werkomgeving beïnvloedt in hoge mate het welzijn van medewerkers. Een werkplekonderzoek optimaliseert de fysieke werksituatie. Op basis van advies op maat op de werkvloer, ontvangt u een persoonlijk advies.

Hoe werkt het

Wanneer medewerkers intensief repeterende werkzaamheden uitvoeren, langdurig achter een beeldscherm zitten of te maken hebben met een andere fysieke belasting, is er een verhoogde kans op klachten. Door te zorgen voor een ergonomisch ingerichte werkplek en training op de werkvloer bevordert u de werktevredenheid, de productiviteit, klachten vermindering en vermindert u de kans op verzuim. Naast de persoonlijke aandacht en aanpassingen wordt er ook gelet op de wettelijke kaders en arbo-richtlijnen. Met deze aanpak realiseren we een totaal oplossing voor uw medewerkers en u als werkgever.

Werkwijze werkplekonderzoek

Een werkplekonderzoek bestaat uit een inventarisatie van de werkplek en werkomgeving en een individueel werkplekadvies over werkhouding en bewegingsgedrag. De uitvoering van het werkplekonderzoek wordt gedaan door een ergotherapeut of een daarin geschoolde arbeidsdeskundige.

Een werkplekonderzoek bestaat uit de volgende stappen:

  • Schriftelijke aanvraag met informatie vanuit de werkgever/ werknemer omtrent de klachten en de vraagstelling.
  • Persoonlijke kennismaking op de werkplek en inventarisatie (mogelijke) klachten. Het in kaart brengen van de werkplek, werkwijze en welke belastende factoren aanwezig zijn.
  • Instellen huidige werkplek, alle mogelijke aanpassingen worden direct uitgevoerd. Daarnaast wordt de medewerker getraind hoe deze zelfstandig zijn werkplek in het vervolg kan instellen.
  • Met de medewerker worden de werkhoudingen doorgenomen en ergonomische adviezen doorgenomen. Dit zodat de belasting verlaagd wordt en constante piekbelasting voorkomen wordt.
  • Persoonlijk advies over het aanschaffen van ergonomisch meubilair en hulpmiddelen. Wanneer er gekozen wordt voor het aanschaffen van meubilair en/of hulpmiddelen is het mogelijk om deze op proef uit te proberen, voordat deze definitief besteld worden. Wij zullen hierin begeleiding geven naar de juiste leverancier.
  • Rapportage met de resultaten van het werkplekonderzoek, persoonlijke adviezen, knelpunten en algemene richtlijnen werkplekinrichting.

Telefonische evaluatie met de contactpersoon aan het einde van het traject. Indien nodig komen we nogmaals langs voor extra adviezen.

Bezoek ons

Zuidelijk Halfrond 1,
2801 DD Gouda

E-mail ons

e info@ibadvies.nl