InBalans Arbeidsdeskundig Advies B.V.

Balans tussen mens,
werk en inkomen

InBalans

InBalans is een specialist op het gebied van arbeidsdeskundige advisering met het aandachtsgebied ‘arbeid en gezondheid’.

InBalans staat voor een innovatieve en praktische aanpak. Wij leveren maatwerk, afgestemd op uw problematiek en passend bij uw organisatie. Ons doel is te excelleren in onze dienstverlening en daarmee aan werkgevers en werknemers heldere oplossingen te bieden.

Re-integratie

Wij zetten primair ervaren geregistreerde arbeidsdeskundigen in om de leidinggevenden ondersteuning te bieden bij de re-integratie van hun werknemers. Onze arbeidsdeskundigen denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen en vermijden medicaliseren. Hierdoor creëren zij beweging en blijven uw werknemers niet langer arbeidsongeschikt dan noodzakelijk. Het uiteindelijke doel van de arbeidsdeskundige ondersteuning is bevorderen van productiviteit, flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid van uw werknemer, met als resultaat lage verzuimkosten voor de organisatie.

Bezwaar-beroep procedure

InBalans is door het UWV aangemerkt als professionele rechtshulpverlener. Door de jarenlange ervaring hebben wij veel kennis en zijn wij koploper als het gaat om het met succes voeren van bezwaar- en beroepsprocedures in het kader van een WIA aanvraag. Wij ontzorgen de werkgever / werknemer en kunnen de regie voeren in een bezwaar- of beroepsprocedure.

Eigen Risicodragerschap ZW/WIA

InBalans ondersteunt werkgevers die er voor hebben gekozen om eigen risicodrager te zijn voor de ziektewet of de WIA. Als eigen risicodrager voor de WIA is de werkgever 10 jaar verantwoordelijk voor de betaling van de uitkering en de re-integratie van een medewerker. Het UWV onderneemt pas actie op verzoek van de werkgever. Om de schadelast voor de werkgever te beperken is het van belang om de veranderingen in de arbeidsongeschiktheid van de (ex)medewerkers goed te blijven volgen. InBalans is hierin een specialist met een eigen aanpak om te komen tot een zo lang mogelijk aanpak. Er is een intensieve samenwerking tussen de professionals die werkzaam zijn voor InBalans om te komen tot een goede dossiervorming in relatie toe de reductie van de schade.

Samenwerking

Om onze dienstverlening optimaal te laten zijn, werken wij nauw samen met andere disciplines op het gebeid van arbeid en gezondheid. Zo kunnen wij snel en doeltreffend, naast onze ervaren arbeidsdeskundigen, ook andere specialisten inzetten, zoals BIG geregistreerde bedrijfsartsen, medische specialisten, casemanagers, (job)coaches, hogere veiligheidskundige, arbeidshygiëniste, A&O Psycholoog, arbeidsjurist, ergotherapeut en ergonomen.

Offerte

Wilt u een offerte aanvragen voor een werkplekonderzoek of heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact op met ons voor meer informatie.

Nieuws

Bezoek ons

Zuidelijk Halfrond 1,
2801 DD Gouda

E-mail ons

e info@ibadvies.nl